previous pauseresume next

حضور شهردار و اعضای شورای شهر زرین شهر در مرکز به مناسبت روز پرستار

روز شنبه شانزدهم بهمن ماه جناب آقای مهندس جمالی شهردار محترم زرین شهر و اعضای محترم شورای شهر با اهدا گل و شیرینی از پرستاران تجلیل نمودند.