previous pauseresume next

روز پرستار گرامی باد.

خریداری، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیالیز

با حمایت و مساعدت خیر محترم عرصه سلامت، در دی ماه سالجاری دو دستگاه دیالیز با هزینه ایی بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان خریداری و در راستای رفاه حال بیماران دیالیزی شهرستان به بخش دیالیز اضافه گردید.

درخشش پرسنل واحد انتظامات در مسابقات ورزشی

کسب عناوین اول تا سوم در مسابقات دومیدانی و آمادگی جسمانی پرسنل انتظامات دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، یزد، شهرکرد و کاشان و راه یابی به مسابقات استانی و کشوری توسط آقایان فرشید بابایی ، علیرضا رمضانی ،ولی اله رمضانی و جواد فرهمند را تبریک عرض می نمائیم.

بازدید ریاست دانشگاه از پروژه های مرکز

روز جمعه سوم دیماه ،آقای دکتر اصغری از پروژه های مرکز بازدید نمودند.ساختمان کلینیک تخصصی ،سی تی اسکن ۱۶ اسلایس،پارکینگ و افزایش ۵ تخت سی سی یو در آینده ایی نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

آگهی مناقصه خرید خدمات برگه برداری و اسکن پرونده های راکد پزشکی

واحد مناقصه گزار:بیمارستان شهدای لنجان موضوع مناقصه:خرید خدمات برگه برداری و اسکن پرونده های راکد پزشکی   مبلغ تضمین مناقصه:۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال مدت تضمین شرکت در مناقصه:جهت ضمانتنامه بانکی سه ماهه تاریخ توزیع اسناد مناقصه:از روز پنجشنبه ۹۵/۹/۲۵ لغایت چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱ محل توزیع اسناد مناقصه:۱-اصفهان- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-کمسیون مناقصات۲-زرین شهر- بیمارستان شهدای لنجان-واحد اداری-امور قراردادها مهلت تحویل اسناد به صورت حضوری:روز شنبه ۹۵/۱۰/۱۱زمان و محل بازگشایی:روز دوشنبه ۹۵/۱۰/۱۳راس ساعت ۱۰ در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بازدید از مرکز

روز یکشنبه بیست وهشتم آذر ماه مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه معاون نیروی انسانی،معاون خدمات پشتیبانی و رئیس اداره پرستاری معاونت درمان به منظور برآورد نیروی انسانی مورد نیاز مرکز از بیمارستان بازدید نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان شهدای لنجان RSS