previous pauseresume next

برگزاری جلسه ی آموزشی توجیهی

کلاس حراست

روز پنج شنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه ،جلسه ی آموزشی توجیهی نیروهای بدو ورود توسط واحد حراست بیمارستان راس ساعت ۱۰ صبح در سالن کنفرانس برگزار گردید.دراین جلسه در خصوص ضوابط و مقررات اداری، اخلاقی و... مطالبی ارائه گردید.

تشکیل جلسه کمیته ی نظارت بر اعمال جراحی و کمیته ی سلامت مادران

کمیته سلامت مادران

جلسه ایی پیرامون کمیته ی نظارت بر اعمال جراحی توبکتومی و وازکتومی و همچنین کمیته سلامت مادران روز چهارشنبه  مورخ بیست و ششم آذر ماه در سالن کنفرانس برگزار گردید. در این جلسه که ریاست محترم بیمارستان ،مدیر محترم شبکه بهداشت شهرستان،معاون محترم بهداشتی شهرستان،پزشکان محترم متخصص زنان و زایمان، ارولوژی، داخلی و سایر اعضای کمیته حضور داشتند ضمن بررسی مصوبات قبلی کمیته در خصوص مشاوره ی تغذیه ایی مادران باردار و تجهیز کلاس آمادگی برای زایمان تصمیماتی اتخاذ گردید.

برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با بیماری ابولا

کلاس ابولا

با هدف آشنایی بیشتر کارکنان با بیماری عفونی ابولا، روز دوشنبه بیست و چهارم آذر ماه کلاس آموزشی آشنایی با بیماری ابولا در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.محتوای آموزشی این کلاس شامل:آشنایی با بیماری، اپیدمیولوژی،روش های انتقال و پیشگیری، احتیاطات استاندارد و... بود.

نشست صمیمانه ریاست بیمارستان با پزشکان متخصص

نشست متخصصین

راس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه بیست و سوم آذر ماه جلسه ایی با حضور پزشکان متخصص بیمارستان همراه با صرف صبحانه در سالن کنفرانس برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر زمانی ریاست محترم بیمارستان ضمن تقدیر و تشکر از پزشکان متخصص بر اجرای استانداردهای اعتباربخشی تاکید کردند.در ادامه در حیطه های نیازهای دهگانه شغلی و الزامات شغلی و اعتبار بخشی،مدیریت خطر و ایمنی،بهداشت محیط، کنترل عفونت، مهارتهای ارتباطی و رفتاری و ...توسط آقای دکتر شایگان نیا(مسئول محترم حاکمیت بالینی)آقای دکتر دانشمند(متخصص محترم عفونیسرکار  خانم دکتر طوقانی(متخصص محترم روانپزشکی)مطالبی ارائه گردید.در پایان نیز آزمون مربوط به بسته ی الزامات شغلی و اعتبار بخشی در خصوص محور آموزش سنجه های اعتباربخشی گرفته شد.

جلسه تعامل با نیروی انتظامی شهرستان لنجان

نیروی انتظامی

به منظور ارزیابی عملکرد فی مابین بیمارستان و نیروی انتظامی محترم شهرستان لنجان و تسهیل روند کار و ضمن عقد قرار امنیتی جهت رفاه حال بیماران و پرسنل  روز دوشنبه هفدهم آذر ماه جلسه ایی مشترک با حضور جناب آقای سرهنگ عرب عامری ،فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان لنجان در دفتر ریاست تشکیل و مسائل مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نیروی انتظامی مستقر گردید.

برگزاری کلاس های آموزشی بهداشت محیط و ایمنی و سلامت شغلی

کلاس آموزشی بهداشت محیط

روز دوشنبه هفدهم آذر ماه ساعت ۸ الی۱۲ کلاس های آموزشی بهداشت محیط ،ایمنی و سلامت شغلی در سالن کنفرانس برگزار گردید.موضوعات مطروحه در کلاس شامل:کلیات بهداشت حرفه ای،عوامل شیمیایی و فیزیکی زیان بار در محیط کار، ارگونومی،بیماری های منتقله از محیط، مدیریت پسماند و...

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان شهدای لنجان RSS